Thứ Sáu, 20/5/2022
Lực lượng vũ trang huyện nghĩa hưng hưởng ứng phong trào ''Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới''
3/7/2013 16:0' Gửi bài này In bài này

Qua 1 năm triển khai thực hiện đã có 100% cán bộ chiến sỹ và gia đình trong LLDQTV, DBĐV tự giác hiến đất làm đường giao thông, dồn điền đổi thưả, chấp hành nghiêm chủ trương '' Xây dựng nông thôn mới ''. LLVT các xã Thị trấn đã nhận thi công một số hạng mục công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch  bảo đảm chất lượng. 9 xã thực hiện đề án '' Xây dựng nông thôn mới '' giai đoạn I đến nay cơ bản hoàn thành các tiêu chí,'' Xây dựng nông thôn mới '' bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, 16 xã còn lại đang triển khai '' Xây dựng nông thôn mới ''với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

         Năm 2013 thực hiện chủ trương của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban CHQS huyện  xây dựng kế hoạch chương trình lớp tập huấn cán bộ tiểu giáo viên 6 tháng đầu năm và huấn luyện điểm của LLDQ xã Nghĩa Phong, lớp tập huấn đã giành 1 ngày lao động xậy dựng, tôn tạo cảnh quan Nghĩa trang liệt sỹ xã Nghĩa Phong. Công trình nằm trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và là công trình mang ý nghĩa chính trị thực hiện đạo lý'' Uống nước nhớ nguồn''. Hưởng ứng phong trào '' Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới ''. Ngày 6/3/2013 đã huy động 345 đồng chí cán bộ SQ,QNCN của Ban CHQS huyện, các đồng chí cán bộ tiểu giáo viên lớp tập huấn, LLDQ tự vệ xã Nghĩa Phong và Đại biểu cán bộ  Đoàn, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ xã Nghĩa Phong, tham gia lao động vận chuyển gần 200m3 đất đắp để làm đồi  Ngũ hành công trình tâm linh của Nghĩa trang liệt sĩ.

          Qua 1 ngày lao động hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã tạo được niềm tin, ấn tượng tốt đẹp đối với cán bộ Đảng viên và nhân dân xã Nghĩa Phong, thông qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để Ban CHQS  các xã Thị trấn  tham mưu tổ chức thực hiện ở địa phương mình đạt được hiệu quả thiết thực góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí '' Xây dựng nông thôn mới'',  tô thắm truyền thống Anh hùng của LLVT huyện Nghĩa Hưng./