Thứ Sáu, 20/5/2022
Đảng ủy Quân sự tỉnh Nam Định sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh.
14/6/2013 14:47' Gửi bài này In bài này

Qua kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh đã thu được những kết quả quan trọng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ LLVT. Nhiều cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tích cực triển khai toàn diện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tự giác phấn đấu học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, tác phong công tác góp phần đẩy lùi suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2011, 2012 Đảng bộ quân sự tỉnh luôn đạt trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 84,6% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. LLVT tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Tại hội nghị các báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị đã nêu lên những cách làm sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đồng thời báo cáo tham luận cũng tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản lâu dài; là nhiệm vụ thường xuyên, bởi vậy trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cấn phát huy những ưu điểm, nghiêm túc khắc phục những mặt hạn chế, tập chung thực hiện tốt Chỉ thị số 03, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, quân sự, quốc phòng địa phương.