Thứ Sáu, 20/5/2022
Cơ cấu tổ chức
24/6/2013 8:4' Gửi bài này In bài này

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh
Chỉ huy trưởng : Đại tá Nguyễn Hải Hưng
Chính ủy : Đại tá Bùi Văn Tuất
Phó chỉ huy trưởng -TMT : Đại tá Lê Xuân Thu
Phó chỉ huy trưởng : Đại tá Trương Ngọc Hùng
Phó chính ủy : Đại tá Trần Ngọc Thạch

Bài cùng chuyên mục