Thứ Sáu, 20/5/2022

Văn bản - tài liệu

Tìm thấy: 16 kết quả

  Trích yếu
Thông báo vv niêm yết lịch và số điện thoại đường dây nóng trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định
Ký hiệu: 1548/TTr Thông báo Ban hành: 06/04/2020 Tải về
Gợi ý trả lời thi tìm hiểu 70 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh nam định (20/4/1947-20/4/2017)
Ký hiệu: Công văn Ban hành: 16/08/2017 Tải về
Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu 70 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (20/4/1947-20/4/2017)
Ký hiệu: 2517/KH-LN Kế hoạch Ban hành: 28/09/2016 Tải về
Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định (20/4/1947-20/4/2017)
Ký hiệu: 2587/TL-BTC Công văn Ban hành: 16/08/2016 Tải về
Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu 70 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (20/4/1947-20/4/2017)
Ký hiệu: 2517/KH-LN Kế hoạch Ban hành: 10/08/2016 Tải về
Kế hoạch Tuyển sinh quân sự năm 2014
Ký hiệu: 509/KH-TSQS Kế hoạch Ban hành: 14/03/2014 Tải về
Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng đối với đối tượng có giấy tờ, tài liệu gốc có giá trị pháp lý lập trước ngày 31/12/1994 trở về trước
Ký hiệu: 404/BCH-PCT Công văn Ban hành: 03/03/2014 Tải về
Kế hoạch đăng ký NVQS lần đầu, đăng ký quản lý phúc tra nguồn động viên, dân quân tự vệ và nguồn sẵn sàng nhập ngũ
Ký hiệu: 385/KH-BCH Kế hoạch Ban hành: 26/02/2014 Tải về
Hướng dẫn số 346/HD-BCH thực hiện Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ (Phần thuộc Quân đội giải quyết)
Ký hiệu: 346/HD-BCH Hướng dẫn Ban hành: 20/02/2014 Tải về
Quyết định Số: 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-Pu-Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Ký hiệu: 62/2011/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 14/06/2013 Tải về
Thông tư liên tịch Số: 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội – Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2012/!QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ký hiệu: 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Thông tư Ban hành: 05/01/2012 Tải về
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH SỐ 04/2010/TTLT-BQP-BTC NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ
Ký hiệu: SỐ 04/2010/TTLT-BQP-BTC Thông tư Ban hành: 14/01/2010 Tải về
THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 113/2009/TT-BQP NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Ký hiệu: SỐ 113/2009/TT-BQP Thông tư Ban hành: 07/12/2009 Tải về
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 122/2008/TTLT-BTC-BQP NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
Ký hiệu: SỐ 122/2008/TTLT-BTC-BQP Thông tư Ban hành: 16/12/2008 Tải về
Quyết định Số: 142/2008/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
Ký hiệu: 142/2008/QĐ-TTg Quyết định Ban hành: 27/10/2008 Tải về
THÔNG TƯ LIÊN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - NỘI VỤ - QUỐC PHÒNG SỐ 28/2004/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTBXH-BNV-BQP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, BIÊN CHẾ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Ký hiệu: SỐ 28/2004/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTBXH-BNV-BQP Thông tư Ban hành: 27/08/2004 Tải về
Trang1
VIDEO CLIP